Menu

Gói Cước Ưu Đãi Hot

Xem tất cả

V120C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

ST15K

 • 3GB tốc độ cao
 • 15.000 đ
 • 3 ngày

ST30K

 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000 đ
 • 7 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 105.000đ
 • 30 ngày

6V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

12V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 Ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

V79

 • 1500P Gọi + 30P Ngoại mạng
 • 79.000đ
 • 30 ngày

D500T

 • 48Gb / Sim di động
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

D500

 • 48GB Data tốc độ cao
 • 500.000đ
 • 12 Tháng

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

V120

 • 60GB (2GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

Gói Gọi Miễn Phí

Xem tất cả

V120C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 15GB - Free 20 phút/cuộc gọi -Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V70C

 • 9GB /Free 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 70.000 đ
 • 30 ngày

V50C

 • 2GB/ Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

6V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

12V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 Ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.

6F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 540.000 đ
 • 30 ngày/6 tháng.

3F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 270.000 đ
 • 30 ngày/ 3 tháng

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

V79

 • 1500P Gọi + 30P Ngoại mạng
 • 79.000đ
 • 30 ngày

D500T

 • 48Gb / Sim di động
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

V120

 • 60GB (2GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

B100K

 • 500P Gọi + 600MB Data
 • 100.000đ
 • 30 ngày

T70K

 • 500P Gọi + 150sms nội mạng
 • 70.000đ
 • 30 ngày

T50K

 • 200P Gọi + 100sms nội mạng
 • 50.000đ
 • 30 ngày

B150K

 • 1,5GB Data + 500P + 500sms
 • 150.000đ
 • 30 ngày

Gói 3G-4G miễn phí

Xem tất cả

V120C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 15GB - Free 20 phút/cuộc gọi -Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V70C

 • 9GB /Free 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 70.000 đ
 • 30 ngày

V50C

 • 2GB/ Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

ST30K

 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000 đ
 • 7 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

MIMAXSV

 • 3Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 50.000đ
 • 30 ngày

6V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

12V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 Ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

D500T

 • 48Gb / Sim di động
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

UMAX300

 • 30GB Data tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

V120

 • 60GB (2GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

Sim Gọi Miễn Phí

Xem tất cả

V120C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 15GB - Free 20 phút/cuộc gọi -Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V50C

 • 2GB/ Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

6V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

12V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 Ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.

6F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 540.000 đ
 • 30 ngày/6 tháng.

3F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 270.000 đ
 • 30 ngày/ 3 tháng

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

V79

 • 1500P Gọi + 30P Ngoại mạng
 • 79.000đ
 • 30 ngày

V120

 • 60GB (2GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

Gói 3-4G phổ biến

Xem tất cả

V120C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 15GB - Free 20 phút/cuộc gọi -Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V70C

 • 9GB /Free 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 70.000 đ
 • 30 ngày

V50C

 • 2GB/ Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

ST15K

 • 3GB tốc độ cao
 • 15.000 đ
 • 3 ngày

ST30K

 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000 đ
 • 7 ngày

UMAX300

 • 30GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 280.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

MIMAXSV

 • 3Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 50.000đ
 • 30 ngày

6V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

12V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 Ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.

D500T

 • 48Gb / Sim di động
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

UMAX300

 • 30GB Data tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

V120

 • 60GB (2GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày