Menu

Gói 4G Phổ Biến

4G200

 • 10Gb Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

4G10

 • 150MB Data tốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày

4G20

 • 450MB Data tốc độ cao
 • 20.000đ
 • 30 ngày

4G40

 • 1Gb Data tốc độ cao
 • 40.000đ
 • 30 ngày

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

ST30K

 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000 đ
 • 7 ngày

ST15K

 • 3GB tốc độ cao
 • 15.000 đ
 • 3 ngày

V50C

 • 2GB/ Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

V70C

 • 9GB /Free 10 phút đầu tiên/cuộc gọi
 • 70.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 15GB - Free 20 phút/cuộc gọi -Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V120C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

6V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

D500T

 • 48Gb / Sim di động
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

12V120

 • 2GB/ngày - Gọi miễn phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 Ngày