Menu

Dcom 3G

D30

  • 2,5GB Data Tốc độ cao
  • 30.000đ
  • 30 ngày

D90

  • 10GB Data tốc độ cao
  • 90.000đ
  • 30 ngày

D200

  • 20GB Data tốc độ cao
  • 200.000đ
  • 30 ngày