Menu

Dcom 3G

D200

 • 20GB/ 30 ngày hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường.
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

DC300

 • 4GB/ 6 chu kỳ 30 ngày Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • 300.000đ/6 chu kỳ 30 ngày
 • 30 ngày

ST90N

 • 4GB/NGÀY/30 NGÀY Hết 4GB dừng truy cập
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

ST15K

 • 3GB/ 3 ngày
 • 15.000đ
 • 3 ngày

D90

 • 10GB/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ECOD10

 • 500MB 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.
 • 10.000đ
 • 30 ngày

D30

 • 2,5GB Data Tốc độ cao
 • 30.000đ
 • 30 ngày

D90

 • 10GB Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

D120

 • 12GB/ 30 ngày Hết 12GB truy cập tốc độ thông thường.
 • 120.000đ/30 ngày
 • 30 ngày