Menu

Gói 4G Dcom

D200

 • 20GB/ 30 ngày hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường.
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

DC300

 • 4GB/ 6 chu kỳ 30 ngày Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • 300.000đ/6 chu kỳ 30 ngày
 • 30 ngày

D90

 • 10GB/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST15K

 • 3GB/ 3 ngày
 • 15.000đ
 • 3 ngày

ECOD10

 • 500MB 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.
 • 10.000đ
 • 30 ngày

ECOD20

 • 1536MB 30 ngày với thuê bao trả trước, khi hết tháng với thuê bao trả sau.
 • 20.000đ
 • 30 ngày

TRE70

 • 90GB/30 ngày (3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

TRE90

 • 120GB/30 ngày (4Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

TRE90X

 • 90GB/30 ngày (3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360, Miễn phí gọi
 • 90.000đ
 • 30 ngày

D30

 • 2,5GB Data Tốc độ cao
 • 30.000đ
 • 30 ngày

D50

 • 3,5GB Data Tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

D90

 • 10GB Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

D70

 • 7GB Data Tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

D120

 • 12GB Data Tốc độ cao
 • 120.000đ
 • 30 ngày

D120

 • 12GB/ 30 ngày Hết 12GB truy cập tốc độ thông thường.
 • 120.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

D300

 • 24GB Data tốc độ cao
 • 300.000đ
 • 6 Tháng

D900

 • 84GB Data tốc độ cao
 • 900.000đ
 • 12 Tháng