Menu

Gói 4G Phổ Biến

4G10

 • 150MB Data tốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày

4G20

 • 450MB Data tốc độ cao
 • 20.000đ
 • 30 ngày

4G40

 • 1Gb Data tốc độ cao
 • 40.000đ
 • 30 ngày

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

12V120N

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 ngày

12V150N

 • 180GB/6GB/ngày Gọi miễn phí
 • 1.800.000đ
 • 360 ngày

D200

 • 20GB/ 30 ngày hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường.
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

DC300

 • 4GB/ 6 chu kỳ 30 ngày Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • 300.000đ/6 chu kỳ 30 ngày
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB/ 30 ngày Hết 15GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

UMAX300

 • 30GB/ 30 ngày Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
 • 300.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST60N

 • 2Gb/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 60.000 đ
 • 30 ngày

ST90N

 • 4GB/NGÀY/30 NGÀY Hết 4GB dừng truy cập
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

V120N

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 Ngày

ST120

 • 28 GB/ 28 ngày
 • 120.000đ/28 ngày
 • 28 ngày

MIMAX70

 • 3GB/30 Ngày hết lưu lượng tốc độ cao miễn phí lưu lượng tốc độ thường
 • 50.000đ
 • 30 ngày

12V120Z

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.080.000 Đ
 • 360 Ngày

3V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 270.000Đ
 • 90 Ngày

6V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 540.000 Đ
 • 180 Ngày

3V120N

 • 4GB/ngày/ 90 ngày Gọi Miễn Phí
 • 360.000 đ
 • 90 Ngày

D90

 • 10GB/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

V150Z

 • 180GB/30 ngày (6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V150N

 • 180GB/30 ngày (6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 150.000 đ
 • 30 ngày

6V120N

 • 4GB/ngày/ 180 ngày
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

ECOD10

 • 500MB 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.
 • 10.000đ
 • 30 ngày

ECOD20

 • 1536MB 30 ngày với thuê bao trả trước, khi hết tháng với thuê bao trả sau.
 • 20.000đ
 • 30 ngày

ST70K

 • 500MB/ngày/ 30 ngày
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST120K

 • 2GB/ngày/ 30 ngày
 • 120.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

UMAX70

 • 7GB/ 30 ngày Hết 7GB tốc độ cao giới hạn về 3Mbps
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 Ngày

UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 Ngày

3UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 90 ngày
 • 270.000đ
 • 90 Ngày

6UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 180 ngày
 • 540.000 đ
 • 180 ngày

TRE70

 • 90GB/30 ngày (3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

TRE90

 • 120GB/30 ngày (4Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

TRE90X

 • 90GB/30 ngày (3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360, Miễn phí gọi
 • 90.000đ
 • 30 ngày

12UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 360 ngày
 • 1.080.000 đ
 • 360 ngày

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

3ST90N

 • 4GB/ngày/ 90 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 270.000đ
 • 90 Ngày