Menu

GÓI DATA ONLY (DCOM)

D200

 • 20GB/ 30 ngày hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường.
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

DC300

 • 4GB/ 6 chu kỳ 30 ngày
 • 300.000đ/6 chu kỳ 30 ngày
 • 30 ngày

D90

 • 10GB/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

D30

 • 2,5GB Data Tốc độ cao
 • 30.000đ
 • 30 ngày

D50

 • 3,5GB Data Tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

D120

 • 12GB/ 30 ngày Hết 12GB truy cập tốc độ thông thường.
 • 120.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

D300

 • 24GB Data tốc độ cao
 • 300.000đ
 • 6 Tháng

D500

 • 5GB/30 NGÀY - Hết 5GB truy cập tốc độ thường
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

D900

 • 84GB Data tốc độ cao
 • 900.000đ
 • 12 Tháng