Menu

GÓI DATA ONLY (DCOM)

D30

 • 2,5GB Data Tốc độ cao
 • 30.000đ
 • 30 ngày

D50

 • 3,5GB Data Tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

D300

 • 24GB Data tốc độ cao
 • 300.000đ
 • 6 Tháng

D500

 • 48GB Data tốc độ cao
 • 500.000đ
 • 12 Tháng

D900

 • 84GB Data tốc độ cao
 • 900.000đ
 • 12 Tháng