Menu

Gói Gọi Miễn Phí

V120N

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

V120Z

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V79

 • 1500P Gọi + 30P Ngoại mạng
 • 79.000đ
 • 30 ngày

T150

 • 1500P Nội mạng + 50P Ngoại mạng
 • 150.000đ
 • 30 ngày

3F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 270.000 đ
 • 30 ngày/ 3 tháng

6F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 540.000 đ
 • 30 ngày/6 tháng.

T80K

 • 500P Gọi + 500sms nội mạng
 • 80.000đ
 • 30 ngày