Menu
Khuyen mai cua ban 4
5Gb// Data - Áp dụng sim sinh viên
70.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
8GB// Data - Áp dụng sim sinh viên
105.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
30GB/ 30 ngày//Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
300.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
15GB/ 30 ngày//Hết 15GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường
200.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
8GB// Data tốc độ cao
125.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
3GB// Data tốc độ cao
70.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5Gb// Data tốc độ cao
90.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5Gb// Data tốc độ cao
90.000đ
Chi tiết