Menu
Khuyen mai cua ban 4
2GB/ngày/ 360 ngày//hết lưu lượng dừng truy cập
1440000
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
1.5GB/ngày/Gọi Miễn Phí//Miễn phí lưu lượng data truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
450.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
180GB/30 ngày//(6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
180.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
240GB/30 ngày//(8Gb/Ngày) Gọi miễn phí
1.200.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
30GB/ 30 ngày//Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
300.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
15GB/ 30 ngày//Hết 15GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường
200.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
3GB// Data tốc độ cao
70.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5Gb// Data tốc độ cao
90.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5Gb// Data tốc độ cao
90.000đ
Chi tiết