HOMET-CAMERA CLOUD 7

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 7 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 205.000 vnđ (Đã bao […]

HOMET-CAMERA CLOUD 15

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 15 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 225.000 vnđ (Đã bao […]

HOMET-CAMERA CLOUD 30

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 30 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 225.000 vnđ (Đã bao […]

SUN1H-CAMERA CLOUD 7

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 7 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 220.000 vnđ (Đã bao […]

SUN1H-CAMERA CLOUD 15

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 15 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 240.000 vnđ (Đã bao […]

SUN1H-CAMERA CLOUD 30

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 30 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 270.000 vnđ (Đã bao […]

SUN1H-CAMERA CLOUD 7

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 7 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 260.000 vnđ (Đã bao […]

SUN1H-CAMERA CLOUD 15

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 15 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 280.000 vnđ (Đã bao […]

SUN1H-CAMERA CLOUD 30

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud trong 30 ngày gần nhất. – Giá cước hàng tháng: 310.000 vnđ (Đã bao […]

STAR1T – CAMERA CLOUD 7

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud […]

STAR1T – CAMERA CLOUD 15

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud […]

STAR1T – CAMERA CLOUD 30

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud […]

STAR1H-CAMERA CLOUD 15

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud […]

STAR1H – CAMERA CLOUD 7

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. – Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 tháng khi đóng cước trước 12 tháng. – Giá cước […]