Menu

Gói Cước Ưu Đãi Hot

Xem tất cả

V50C

 • 3GB - Gọi Miễn Phí
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V120N

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 105.000đ
 • 30 ngày

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

V79

 • 1500P Gọi + 30P Ngoại mạng
 • 79.000đ
 • 30 ngày

ST90SV

 • 60GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

D500

 • 48GB Data tốc độ cao
 • 500.000đ
 • 12 Tháng

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

V120Z

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

Gói Gọi Miễn Phí

Xem tất cả

V90C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V120N

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

T150

 • 1500P Nội mạng + 50P Ngoại mạng
 • 150.000đ
 • 30 ngày

T80K

 • 500P Gọi + 500sms nội mạng
 • 80.000đ
 • 30 ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.

6F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 540.000 đ
 • 30 ngày/6 tháng.

3F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 270.000 đ
 • 30 ngày/ 3 tháng

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

V79

 • 1500P Gọi + 30P Ngoại mạng
 • 79.000đ
 • 30 ngày

V120Z

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

B100K

 • 500P Gọi + 600MB Data
 • 100.000đ
 • 30 ngày

T70K

 • 500P Gọi + 150sms nội mạng
 • 70.000đ
 • 30 ngày

T50K

 • 200P Gọi + 100sms nội mạng
 • 50.000đ
 • 30 ngày

B150K

 • 1,5GB Data + 500P + 500sms
 • 150.000đ
 • 30 ngày

Gói 3G-4G miễn phí

Xem tất cả

V50C

 • 3GB - Gọi Miễn Phí
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

V90C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V120N

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

MIMAXSV

 • 3Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 50.000đ
 • 30 ngày

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB Data tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

V120Z

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

Sim Gọi Miễn Phí

Xem tất cả

V90C

 • 30GB - Free 20 phút /cuộc gọi - Free TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V120N

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

T150

 • 1500P Nội mạng + 50P Ngoại mạng
 • 150.000đ
 • 30 ngày

T80K

 • 500P Gọi + 500sms nội mạng
 • 80.000đ
 • 30 ngày

6F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 540.000 đ
 • 30 ngày/6 tháng.

3F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 270.000 đ
 • 30 ngày/ 3 tháng

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

V79

 • 1500P Gọi + 30P Ngoại mạng
 • 79.000đ
 • 30 ngày

V120Z

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

Gói 3-4G phổ biến

Xem tất cả

V50C

 • 3GB - Gọi Miễn Phí
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

V120N

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 280.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

MIMAXSV

 • 3Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 50.000đ
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB Data tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

V120Z

 • 120Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày