Tên gói cước

3SD70

Giá gói cước

210000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 90 ngày.

Ưu đãi

Giá cước: 210.000đ/90 ngày.

Ưu đãi: 90GB (1GB/ngày).

– Gói cước gia hạn sau 90 ngày.

 

Đăng ký: tại đây

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ