Tên gói cước

3SD90

Giá gói cước

270000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 90 ngày.

Ưu đãi

Giá cước: 270.000đ/90 ngày.

Ưu đãi: 135GB (1,5GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 90 ngày.

 

Đăng ký: tại đây

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ