Tên gói cước

TV120K

Giá gói cước

120000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

Ưu đãi

Giá cước: 120.000đ/30 ngày/tháng.

Ưu đãi:
– 30GB (1GB/ngày).
– Miễn phí xem truyền hình TV360 ( gói Standard)

Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

 

Đăng ký: tại đây.

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA TV120K gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ