Tên gói cước

TV125K

Giá gói cước

125000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

Ưu đãi

Giá cước: 120.000đ/30 ngày/tháng.

Ưu đãi:

  • 60GB (2GB/ngày).
  • Miễn phí xem truyền hình TV360

Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

 

Đăng ký: tại đây.

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA TV125K gửi 191

GÓI TƯƠNG TỰ