Tên gói cước

SD135

Giá gói cước

135000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau.

Ưu đãi

Giá cước: 135.000đ/30 ngày/tháng.

Ưu đãi: 150GB (5GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau.

 

Đăng ký: tại đây.

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ