Tên gói cước

12SD150

Giá gói cước

1800000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 360 ngày.

Ưu đãi

Giá cước: 1.800.000đ/360 ngày.

Ưu đãi: 1.080GB (3GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 360 ngày.

 

Đăng ký: tại đây

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ