Tên gói cước

12SD135

Giá gói cước

1620000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 360 ngày.

Ưu đãi

Giá cước: 1.620.000đ/360 ngày.

Ưu đãi: 1800GB (5GB/ngày).

– Gói cước gia hạn sau 360 ngày.

 

Đăng ký: tại đây

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ