STAR1T-STDBOX

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp, thiết bị Homewifi và 01 đầu thu Set-top-box đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360Box * Với gần 200 kênh Truyền […]

STAR1T-STD

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App * Với gần 200 kênh Truyền hình trong nước và […]

HOMET-STD

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 100Mbps + STD TV360App * Với gần 200 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế. * Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho […]

STAR1H – CAMERA CLOUD 30

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. – Trang bị miễn phí tối đa 2 Camera trong nhà và lưu trữ dữ liệu trên Cloud […]

SUN1H-STDBOX

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần và 01 đầu thu Set-top-box trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360Box * Với gần 200 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế. * Miễn phí gói VOD […]

SUN1H-STD

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App * Với gần 200 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế. * Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho […]

SUN1T-STDBOX

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần và 01 đầu thu Set-top-box trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360Box * Với gần 200 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế. * Miễn phí gói VOD […]

SUN1T-STD

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 150Mbps + STD TV360App * Với gần 200 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế. * Miễn phí gói VOD Giải trí tổng hợp: Kho […]

HOMET-STDBOX

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: * Trang bị miễn phí Modem WiFi 2 băng tần và 01 đầu thu Set-top-box trong suốt thời gian sử dụng. * Đường truyền intenet 100Mbps + STD TV360Box * Với gần 200 kênh Truyền hình trong nước và quốc tế. * Miễn phí gói VOD […]

HOMET-STD

Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp: – Trang bị miễn phí Modem Wifi 2 băng tần cao cấp & thiết bị Homewifi đảm bảo cho 02 vùng phủ trong suốt thời gian sử dụng. – Khuyến mại đóng cước trước: tặng 1 tháng khi đóng cước trước 12 tháng. – Giá cước […]