Tên gói cước

6SD150

Giá gói cước

900000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

Ưu đãi

Giá cước: 900.000đ/180 ngày.

Ưu đãi: 540GB (3GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

 

Đăng ký: tại đây

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ