Tên gói cước

6SD70

Giá gói cước

420000

Thời gian

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

Ưu đãi

Giá cước: 420.000đ/180 ngày.

Ưu đãi: 180GB (1GB/ngày).

– Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

 

Đăng ký: tại đây.

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ