Tên gói cước

SD90

Giá gói cước

90000

Thời gian

Ưu đãi

Giá cước:.

-TB trả trước 90.000đ/30 ngày.

-TB trả sau 90.000đ/tháng.

Ưu đãi: 45GB (1,5GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau.

 

Đăng ký: tại đây.

 

Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.

Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.

GÓI TƯƠNG TỰ