miễn phí viettel camera

MIỄN PHÍ CAMERA AN NINH CHO TOÀN BỘ KHÁCH HÀNG DÙNG INTERNET VIETTEL

Tin vui cho khách hàng sử dụng Internet FTTH của Viettel! Miễn phí camera an ninh cho khách hàng dùng internet viettel. Viettel triển khai chương trình tặng miễn phí camera an ninh thế hệ mới nhất cho toàn bộ khách hàng. Mỗi hợp đồng Internet được tặng tối đa 02 camera trong nhà. Ưu đãi: […]