cửa hàng viettel

Gói cước 3SD90 90k/Tháng 135GB

Gói cước 3SD90 viettel

Gói cước 3SD90 90k/Tháng 135GB: Lựa chọn tiết kiệm cho nhu cầu data cao 3SD90 – Bạn đang tìm kiếm gói cước 3SD90 4G Viettel 1 tháng 90k cho chu kỳ sử dụng 3 tháng để tiết kiệm chi phí và sử dụng data tốc độ cao? Gói cước 3SD90 Viettel chính là lựa chọn […]

Gói cước 3SD70 70K/Tháng 90GB

Gói cước 3SD70 viettel

Gói cước 3SD70 70K/Tháng 90GB Viettel: Lựa chọn tiết kiệm cho nhu cầu data 4G cao 3SD70 – Bạn đang tìm kiếm gói cước 4G Viettel 1 tháng 70k cho chu kỳ 3 tháng để sử dụng nhiều data tốc độ cao mà tiết kiệm chi phí? Gói cước 3SD70 Viettel mới ra mắt chính là […]