Menu

Gói Mimax

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB/ 30 ngày Hết 15GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB/ 30 ngày Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
 • 300.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB/30 Ngày hết lưu lượng tốc độ cao miễn phí lưu lượng tốc độ thường
 • 105.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB/30 Ngày hết lưu lượng tốc độ cao miễn phí lưu lượng tốc độ thường
 • 50.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb/30 Ngày Hết lưu lượng tốc độ cao miễn phí lưu lượng tốc độ thường
 • 70.000đ
 • 30 ngày

D500T

 • 5GB/30 NGÀY Hết 5GB truy cập tốc độ thường
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

D500

 • 5GB/30 NGÀY - Hết 5GB truy cập tốc độ thường
 • 500.000đ
 • 360 Ngày