Menu

Gói 4G Di Động

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB/ 30 ngày Hết 15GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

D200

 • 20GB/ 30 ngày hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường.
 • 200.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

12V120N

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 ngày

MIMAXSV

 • 3Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 50.000đ
 • 30 ngày

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

4G40

 • 1Gb Data tốc độ cao
 • 40.000đ
 • 30 ngày

4G20

 • 450MB Data tốc độ cao
 • 20.000đ
 • 30 ngày

4G10

 • 150MB Data tốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày

V90C

 • 1GB/Ngày - Gọi miễn phí Free data truy cập tiktok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

UMAX300

 • 30GB/ 30 ngày Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
 • 300.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 105.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

DC300

 • 4GB/ 6 chu kỳ 30 ngày
 • 300.000đ/6 chu kỳ 30 ngày
 • 30 ngày

UMAX50N

 • 5GB/30 NGÀY Hết 5GB truy cập tốc độ 3Mb
 • 50.000 đ
 • 30 ngày

D500T

 • 5GB/30 NGÀY Hết 5GB truy cập tốc độ thường
 • 500.000đ
 • 360 Ngày

ST90K

 • 1Gb/Ngày Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

12V120Z

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.080.000 Đ
 • 360 Ngày

V120Z

 • 120GB (4GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

3V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 270.000Đ
 • 90 Ngày

6V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 540.000 Đ
 • 180 Ngày

V120N

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 Ngày

3V120N

 • 4GB/ngày/ 90 ngày Gọi Miễn Phí
 • 360.000 đ
 • 90 Ngày

6V120N

 • 4GB/ngày/ 180 ngày
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

12UMAX50N

 • 5GB/30 ngày/ 360 ngày hết lưu lượng vẫn tiếp tục truy cập với tốc độ cao
 • 600.000đ
 • 360 ngày

ST5K

 • 500MB
 • 5.000đ
 • sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký

ST10K

 • 2048MB
 • 10.000đ
 • sử dụng đến 24h ngày đăng ký

ST15K

 • 3GB/ 3 ngày
 • 15.000đ
 • 3 ngày

ST30K

 • 7GB/ 7 ngày
 • 30.000đ
 • 30.000đ/7 ngày

ECOD10

 • 500MB 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.
 • 10.000đ
 • 30 ngày

ECOD20

 • 1536MB 30 ngày với thuê bao trả trước, khi hết tháng với thuê bao trả sau.
 • 20.000đ
 • 30 ngày

ST70K

 • 500MB/ngày/ 30 ngày
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST120K

 • 2GB/ngày/ 30 ngày
 • 120.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST120

 • 28 GB/ 28 ngày
 • 120.000đ/28 ngày
 • 28 ngày

ST150K

 • 3GB/ngày/ 30 ngày
 • 150.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

UMAX4G

 • 5120MB/ 30 ngày hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
 • 50.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

3UMAX4G

 • 5120MB/ 90 ngày hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
 • 150.000đ/90 ngày
 • 90 Ngày

6UMAX4G

 • 5120MB/ 180 ngày hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
 • 300.000đ/180 ngày
 • 180 Ngày

12UMAX4G

 • 5120MB/ 360 ngày hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
 • 600.000đ/360 ngày
 • 360 ngày

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

XL90

 • 9GB Data Tốc độ cao
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

ST90SV

 • 60GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

XL50

 • 5Gb Tốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.

V70C

 • 500Mb/ngày Gọi Miễn Phí Nội Mạng 1.000 Phút
 • 70.000đ
 • 30 ngày