Menu

Gói 4G Di Động

4G200

 • 10Gb Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

4G10

 • 150MB Data tốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày

4G20

 • 450MB Data tốc độ cao
 • 20.000đ
 • 30 ngày

4G40

 • 1Gb Data tốc độ cao
 • 40.000đ
 • 30 ngày

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB Data tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

MIMAXSV

 • 3Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 50.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 105.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 280.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

MIMAX200

 • 15GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 180.000 đ
 • 30 ngày

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày

XL90

 • 9GB Data Tốc độ cao
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V90

 • 60Gb Data + Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

ST90SV

 • 60GB Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 70.000đ
 • 30 ngày

XL50

 • 5Gb Tốc độ cao
 • 50.000đ
 • 30 ngày

12F90

 • 5Gb Data + Gọi M.Phí + 250sms
 • 1.080.000 đ
 • 30 ngày/12Tháng.