Menu

Gói Ưu Đãi Siêu Hot

Gói 4G Siêu Hot


V90C

 • 1GB/Ngày - Gọi miễn phí Free data truy cập tiktok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

12V120N

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

12V150N

 • 180GB/6GB/ngày Gọi miễn phí
 • 1.800.000đ
 • 360 ngày

UMAX300

 • 30GB/ 30 ngày Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
 • 300.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST60N

 • 2Gb/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 60.000 đ
 • 30 ngày

ST90N

 • 4GB/NGÀY/30 NGÀY Hết 4GB dừng truy cập
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

V120N

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 Ngày

12ST60N

 • 2GB/30 ngày/ 360 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 720.000đ
 • 360 ngày

ST90K

 • 1Gb/Ngày Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

12V120Z

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.080.000 Đ
 • 360 Ngày

V120Z

 • 120GB (4GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

3V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 270.000Đ
 • 90 Ngày

6V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 540.000 Đ
 • 180 Ngày

D90

 • 10GB/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

UMAX4G

 • 5120MB/ 30 ngày hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
 • 50.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

6ST60N

 • 2GB/ ngày/ 180 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 360.000 đ
 • 180 Ngày

3V120N

 • 4GB/ngày/ 90 ngày Gọi Miễn Phí
 • 360.000 đ
 • 90 Ngày

6V120N

 • 4GB/ngày/ 180 ngày
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

ST70K

 • 500MB/ngày/ 30 ngày
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

12UMAX4G

 • 5120MB/ 360 ngày hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
 • 600.000đ/360 ngày
 • 360 ngày

3ST60N

 • 2GB/ ngày/ 90 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 180.000 đ
 • 90 Ngày

V150Z

 • 180GB/30 ngày (6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V150N

 • 180GB/30 ngày (6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 150.000 đ
 • 30 ngày

6ST90N

 • 4GB/ngày/ 180 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 540.000 đ
 • 180 ngày

12ST90N

 • 4GB/ngày/ 360 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 1.080.000 đ
 • 360 ngày

UMAX70

 • 7GB/ 30 ngày Hết 7GB tốc độ cao giới hạn về 3Mbps
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 Ngày

12V150Z

 • 180GB (6GB/ngày) 360 ngày, Gọi miễn phí
 • 1.440.000đ/360 ngày
 • 360 ngày

UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 Ngày

TRE60

 • 60GB/30 ngày (2Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
 • 60000
 • 30 ngày

TRE70

 • 90GB/30 ngày (3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

TRE90

 • 120GB/30 ngày (4Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

3UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 90 ngày
 • 270.000đ
 • 90 Ngày

6UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 180 ngày
 • 540.000 đ
 • 180 ngày

12UMAX90

 • Không giới hạn lưu lượng/ 360 ngày
 • 1.080.000 đ
 • 360 ngày

TRE90X

 • 90GB/30 ngày (3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360, Miễn phí gọi
 • 90.000đ
 • 30 ngày

3ST90N

 • 4GB/ngày/ 90 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 270.000đ
 • 90 Ngày