Menu

Gói Ưu Đãi Siêu Hot

Gói 4G Siêu Hot


V90C

 • 1GB/Ngày - Gọi miễn phí Free data truy cập tiktok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

12V120N

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 ngày

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

12V150N

 • 180GB/6GB/ngày Gọi miễn phí
 • 1.800.000đ
 • 360 ngày

12V200B

 • 240GB/30 ngày (8Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 2.400.000đ
 • 360 Ngày

6V200B

 • 240GB/30 ngày (8Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 1.200.000đ
 • 180 ngày

V180B

 • 180GB/30 ngày (6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 180.000đ
 • 30 ngày

V90B

 • 30GB/30 ngày (1Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

V200B

 • 240GB/30 ngày (8Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 200.000đ
 • 30 Ngày

UMAX300

 • 30GB/ 30 ngày Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
 • 300.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

3MXH150

 • 1.5GB/ngày/Gọi Miễn Phí Miễn phí lưu lượng data truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 450.000đ
 • 90 ngày

ST90K

 • 1Gb/Ngày Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

12MXH150

 • 1.5Gb/Ngày/Gọi Miễn Phí Miễn phí lưu lượng khi truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 1.800.000 Đ
 • 360 Ngày

MXH150

 • 1.5GB/ngày/Gọi Miễn Phí Miễn phí lưu lượng khi truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 150.000 đ
 • 30 ngày

MXH120

 • 1Gb Data/Ngày /Gọi Miễn Phí Miễn phí lưu lượng data truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 120.000 đ
 • 30 Ngày

V160B

 • 120GB/30 ngày (4Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 160.000đ
 • 30 ngày

12FB30

 • Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
 • 360.000đ
 • 360 ngày

6FB30

 • Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
 • 180.000đ
 • 180 ngày

12V200B

 • 8Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 2.400.000Đ
 • 360 Ngày

6MXH150

 • 1.5Gb Data/Ngày /Gọi Miễn Phí Miễn phí lưu lượng khi truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 900.000 Đ
 • 180 Ngày

12MXH120

 • 1GB/ngày/ Gọi Miễn Phí Miễn phí lưu lượng khi truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 1.440.000 đ
 • 360 Ngày

6MXH120

 • 1GB/ngày/Gọi Miễn Phí Miễn phí lưu lượng data truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

ST70K

 • 500MB/ngày/ 30 ngày
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

3FB30

 • - Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
 • 90.000đ
 • 90 Ngày

FB30

 • Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
 • 30.000đ
 • 30 Ngày

360N

 • 1800GB/360 ngày (5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 3.600.000đ/360 ngày
 • 360 ngày

180N

 • 900GB/180 ngày (5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 1.800.000 đ
 • 180 Ngày

90N

 • 450GB/90 ngày (5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 900.000 đ
 • 90 Ngày

V120B

 • 145GB/30 ngày (1.5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

V150B

 • 60GB/30 ngày (2Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 150.000 đ
 • 30 ngày

30N

 • 150GB/30 ngày (5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 300.000đ/30 ngày
 • 300 ngày

7N

 • 35GB/30 ngày (5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 70.000 đ
 • 7 ngày

3N

 • 15GB/3 ngày (5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 30.000 đ
 • 3 ngày

1N

 • (5Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 10.000đ/1 ngày
 • 1 Ngày

6SD120

 • 2GB/ngày/ 180 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 720.000đ/180 ngày
 • 180 Ngày

12SD120

 • 2GB/ngày/ 360 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 1440000
 • 360 ngày

6SD150

 • 3GB/ngày/ 180 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 900.000đ/180 ngày
 • 180 ngày

12SD150

 • 3GB/ngày/ 360 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 1.800.000đ/360 ngày
 • 360 ngày

SD70

 • 30GB/30 ngày (1Gb/Ngày)
 • 70.000đ
 • 30 ngày

SD90

 • 45GB/30 ngày (1.5Gb/Ngày)
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

SD120

 • 60GB/30 ngày (2Gb/Ngày)
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

SD150

 • 90GB/30 ngày (3Gb/Ngày)
 • 150.000 đ
 • 30 ngày

3MXH100

 • 1GB/ngày Miễn phí lưu lượng data truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 300.000đ
 • 90 Ngày

MXH100

 • 1Gb Data/Ngày Miễn phí lưu lượng data truy cập Facebook, TikTok, YouTube, nhắn tin Messenger
 • 100.000đ
 • 30 ngày

3ST90N

 • 4GB/ngày/ 90 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 270.000đ
 • 90 Ngày