Menu

Sim 4G Miễn Phí

Sim 4G miễn phí


12V120N

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.440.000 đ
 • 360 ngày

12V150N

 • 180GB/6GB/ngày Gọi miễn phí
 • 1.800.000đ
 • 360 ngày

UMAX300

 • 30GB/ 30 ngày Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps
 • 300.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB/30 Ngày hết lưu lượng tốc độ cao miễn phí lưu lượng tốc độ thường
 • 105.000đ
 • 30 ngày

DC300

 • 4GB/ 6 chu kỳ 30 ngày Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • 300.000đ/6 chu kỳ 30 ngày
 • 30 ngày

ST60N

 • 2Gb/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 60.000 đ
 • 30 ngày

V120N

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 120.000 đ
 • 30 Ngày

MIMAX70

 • 3GB/30 Ngày hết lưu lượng tốc độ cao miễn phí lưu lượng tốc độ thường
 • 50.000đ
 • 30 ngày

12V120Z

 • 4Gb/Ngày + Gọi Miễn Phí
 • 1.080.000 Đ
 • 360 Ngày

V120Z

 • 120GB (4GB/ngày) Gọi Miễn Phí
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

3V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 270.000Đ
 • 90 Ngày

6V120Z

 • 4Gb Data/Ngày Gọi Miễn Phí
 • 540.000 Đ
 • 180 Ngày

12ST60N

 • 2GB/30 ngày/ 360 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
 • 720.000đ
 • 360 ngày

D90

 • 10GB/ 30 ngày
 • 90.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

V150Z

 • 180GB/30 ngày (6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 120.000 đ
 • 30 ngày

3V120N

 • 4GB/ngày/ 90 ngày Gọi Miễn Phí
 • 360.000 đ
 • 90 Ngày

6V120N

 • 4GB/ngày/ 180 ngày
 • 720.000 đ
 • 180 Ngày

ST10K

 • 2048MB
 • 10.000đ
 • sử dụng đến 24h ngày đăng ký

ST15K

 • 3GB/ 3 ngày
 • 15.000đ
 • 3 ngày

ST30K

 • 7GB/ 7 ngày
 • 30.000đ
 • 30.000đ/7 ngày

ECOD10

 • 500MB 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.
 • 10.000đ
 • 30 ngày

V150N

 • 180GB/30 ngày (6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
 • 150.000 đ
 • 30 ngày

ST70K

 • 500MB/ngày/ 30 ngày
 • 70.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST120K

 • 2GB/ngày/ 30 ngày
 • 120.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

ST150K

 • 3GB/ngày/ 30 ngày
 • 150.000đ/30 ngày
 • 30 ngày

12V150Z

 • 180GB (6GB/ngày) 360 ngày, Gọi miễn phí
 • 1.440.000đ/360 ngày
 • 360 ngày

F90

 • 5Gb Data + Gọi Miễn Phí + 250sms
 • 90,000đ
 • 30 ngày