Menu

Mới Nhất

GẦN 6,8 TRIỆU THUÊ BAO 0163 CỦA VIETTEL ĐƯỢC CHUYỂN THÀNH CÔNG SANG ĐẦU SỐ “SONG TÀI”

Th10, 13 2018
Ngày 05/10/2018, Tổng Công ty Viễn thông Viettel tiếp tục đợt chuyển đổi mã mạng thứ 8 với đầu số 0163 sang 033 (còn hiểu là đầu số “song tài”) hiện đang có gần 6,8 triệu thuê bao.

Viettel về đích xuất sắc trong kế hoạch chuyển mã mạng

Th10, 13 2018
Ngày 07/10/2018, Tổng Công ty Viễn thông Viettel tiếp tục đợt chuyển đổi mã mạng với đầu số 0162 sang 032, kết thúc 9 đợt thực hiện như kế hoạch ban đầu mà không có bất cứ sự cố nào xảy ra.